http://i.k8info.com/images/promo/465x80
Cách đăng ký chatbox để chém gió .

Bước 1 : Bấm vào chữ Set Name
Bước 2 : Bấm vào chữ Sign Up
Bước 3 : Điền Thông tin của bạn gồm những nội dung sau .
Username : Tên Của Bạn
Password : Mật khẩu của bạn .
Confirm Password : Xác nhận mật khẩu của bạn .
Your Email : Điền Email của bạn .

Xong bấm vào chữ Sign Up để xác nhận thành công

Lưu ý : Nếu bấm vào chữ Sign Up mà hiện ra dòng chữ đỏ ở trên khung chatbox , có nghĩa là bạn đăng ký trùng Username hoặc địa chỉ Email đã có người sử dụng , lúc đó bạn cần chọn tên Username khác hoặc địa chỉ Email khác . Nhớ đăng ký xong phải vào email để xác nhận và kích hoạt nhé .Cách đăng nhập chatbox để chém gió .
Bước 1 : Bấm vào chữ Set Name
Bước 2 : Điền tên Usernamemật khẩu mà bạn đã đăng ký như ở trên .
Bước 3 : Bấm vào chữ Log in để đăng nhập .

Chú ý : không chat sex , không spam , không bỏ link khác lên nhé , nếu vi phạm sẽ bị band nick mà không cần báo trước , khi band nick rồi các bạn chat sẽ không ai nhìn thấy đâu ....
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHATBOX ĐỂ CHÉM GIÓ